Tel. 0229 - 501312

E-mail:info@zwaan-wijdenes.nl

Adres: Kerkbuurt 35, 1608EK Wijdenes

volg ons ook op facebook

Duurzaam ondernemen is al lang een van de pijlers binnen onze organisatie.
Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Zo wordt ons nieuwe materieel indien mogelijk uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Firma W. Zwaan en Zonen wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de verminderde mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.

CO2-prestatieladder

Firma W. Zwaan en Zonen wil haar certificering op niveau-3 van de CO2-prestatieladder continueren. Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl.

De doelstelling is het energieverbruik in 10 jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in ton gerekend vanaf het basisjaar 2012 met 20% wordt teruggebracht.

Om deze doelstelling te realiseren worden initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Firma W. Zwaan en Zonen onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.

Firma W. Zwaan en Zonen heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder.

a- Analyseren, inzicht in de CO2 –uitstoot
b- Besparen, CO2 –reductie en de ambitie waar we ons committeren
c- Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
d- Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 –reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Firma W. Zwaan en Zonen gezet.

Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen.

Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. 

CO2 –footprint

2012  -  647,2 ton CO2  -  43,14 ton CO2 (genormaliseerd per medewerker)
2013  -  540,2 ton CO2, -  38,59 ton CO2 (genormaliseerd per medewerker)
2014  -  511,1 ton CO2, -  39,32 ton CO2 (genormaliseerd per medewerker)
2015  -  490,1 ton CO2, -  37,70 ton CO2 (genormaliseerd per medewerker)
2016  -  547,0 ton CO2, -  36,47 ton CO2 (genormaliseerd per medewerker)
2017  -  549,3 ton CO2, -  36,62 ton CO2 (genormaliseerd per medewerker)
2018  -  599,3 ton CO2, -  29,97 ton CO2 (genormaliseerd per medewerker)
2019  -  603,8 ton CO2, -  33,54 ton CO2 (genormaliseerd per medewerker)
2020  -  589,6 ton CO2, -  34,68 ton CO2 (genormaliseerd per medewerker)
2021  -  689,3 ton CO2, -  36,27 ton CO2 (genormaliseerd per medewerker)
2022  -  683.4 ton CO2, -  32.53 ton CO2 (genormaliseerd per medewerker)

Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op de website is een link naar stichting SKAO vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.

Verder kan er gezocht worden naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 of 5 CO2 –bewustcertificering.

co2-zwaan

3.A.1-1 CO2 emissie inventaris 2018

3.A.1-1 CO2 emissie inventaris 2019

3.A.1-1 CO2 emissie inventaris 2019-half jaar

3.A.1-1 CO2 emissie inventaris 2020-half jaar

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2018

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2019

3.A.1-1 CO2 Emissie inventaris 2020 totaal

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2020

3.B.1-1 CO2 reductiedoelstellingen

3.D1-2 active deelname sectoriniatief ondertekend

A.1-1 CO2 emissie inventaris 2021 eerste halfjaar

A.1-1 CO2 emissie inventaris 2021

A.1-2 Emissie inventaris rapport 2021

Rapportage CO2-footprint 2016

Rapportage CO2-footprint 2017

Emissie inventaris 2021-1

Emissie inventaris 2022 totaal

CO2 reductiedoelstellingen 2022